Hogyan zajlik a gépjármű kárrendezés?

Amikor valamilyen káresemény történik a gépkocsival, akkor rövid időn belül meg kell tenni a szükséges intézkedéseket. Ellenkező esetben a biztosítótársaság nem foglalkozik az üggyel, és a felmerülő kár teljes anyagi költsége a tulajdonost terheli.

Hogyan zajlik a gépjármű kárrendezés?

Az első lépés a kárbejelentés

A gépjármű kárrendezés első lépése a kárbejelentés, amit az illetékes biztosítótársaságnál kell megtenni írásban. Ehhez ki kell tölteni egy kárbejelentő lapot, amit személyesen is ki lehet kérni, de a biztosító weboldaláról is le lehet tölteni. A nyomtatványon meg kell adni a káresemény idejét, helyét, valamint a károsult jármű adatait, a forgalmi rendszámot, a forgalmi engedély számát, a tulajdonos nevét, címét. Egy hozzávetőleges helyszínrajzot is kell készíteni, majd ennek megfelelően egy rövid leírást kell készíteni a káreseményről.

Ezután következik a kárfelvétel

A kárbejelentést követően sor kerül a kárfelvételre. Ez azt jelenti, hogy a kárszakértők a helyszínre mennek, alaposan megnézik, lefotózzák a járművet miután rendben találják a hivatalos okiratokat (jogosítvány, forgalmi engedély). A szakértő szemle célja, hogy a szakemberek feltárják a gépkocsin található sérüléseket, és döntést hozzanak arról, hogy azok valóban a káresemény hatására keletkeztek-e, nem pedig egy korábbi baleset nyomai. Az illetékesek a vizsgálat alapján meg tudják mondani, hogy a jármű javítása mennyi időt vesz igénybe. A helyszínen kárszakértői jegyzőkönyv készül.

Végül megtörténik a kárszámítás

A gépjármű kárrendezés utolsó lépése a kárszámítás, amit a szakértők állítanak össze a helyszíni szemlét követő 48 órán belül. Az elkészített jegyzőkönyvet a fotókkal együtt megküldik az illetékes biztosítótársaságnak, ahol megtörténik a jogalap elbírálása, a fizetési kötelezettségvállalás, valamint a kárkifizetés.


Kaleidoszkóp, Gépjármű kárrendezés
Dátum: 2020-02-17
Programozás könyv
PR kategóriák