Üzleti innováció, vállalati innováció

A gyakorlatban a vállalati innováció azt jelenti, hogy a vállalat adott időpontban értékesített termékeinek és/vagy szolgáltatásainak, vagy ezek létrehozásának és működtetésének teljes vagy részleges megújítását végzi a vállalatnál felhalmozott, vagy külső forrásból származó ismeretek, tudásanyag felhasználásával.

Üzleti innováció, vállalati innováció

A vállalati innováció célja a cég vagy vállalkozás kínálatának és adottságainak bővítése. A sikeres vállalati innováció eredménye egy eredménytermék, mely lehet új vagy megújított szolgáltatás, kézzel fogható termék, vagy adottság. Az üzleti célú, vagy röviden üzleti innováció egy olyan vállalati innováció, amely eredményterméke ipari környezetben megvalósítható, versenyképes, üzemgazdasági szempontból hasznos, a vállalati működés hatékonyságához, jövedelmezőségéhez járul hozzá. A gyakorlatban a rendelkezésreálló forrás keretekközött is eredményesnek kell lennie a vállalat innovációs tevékenységének, üzleti célra alkalmas eredményterméket kell létrehoznia.

A hasznosulás iránti elvárás, hogy közvetlenül vagy közvetetten, de mindenképp kimutatható legyen a gazdálkodás hatékonyságában, a működés jövedelmezőségében. A vállalati innovációs tevékenység korlátozott keretek között, az eszközök és források keretében tud működni. Az innovációs tevékenység tervezése során az innovációs célra igénybe vehető saját források ezért egyértelműen kijelölik a vállalati innovációs tevékenység tervezési és megvalósítási korlátait. Az üzleti innováció menedzsment elsajátítása mélyebb érdeklődést igényel, a sajátosságokat, a tervezési és megvalósítási feltételeket gyakorlatorientált tanfolyamok keretében ismerheti meg az érdeklődő..


Kaleidoszkóp, Üzleti célú innováció, innováció menedzsment
Dátum: 2021-07-16
Programozás könyv
PR kategóriák